1. Rekisterinpitäjä

Leppävirran Niemilomat Oy
Postiosoite: Niemeläntie 248, 78200 Varkaus
Puhelin: +358407159568
Sähköposti: reeta.halonen (at) niemilomat.fi
Y-tunnus: 1468925-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Reeta Halonen
Leppävirran Niemilomat Oy
Postiosoite: Niemeläntie 166, 78200 Varkaus
Puhelin: +358407159568
Sähköposti: reeta.halonen (at) niemilomat.fi
Y-tunnus: 1468925-9

3. Rekisterin nimi

Leppävirran Niemilomat Oy -matkustajarekisteri sekä verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Niemilomien verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Niemilomien ja asiakkaan välillä.

Niemilomat ei millään tavoin tallenna rekistereihinsä muiden kauppiaiden verkkokauppoihin tehtyihin tilauksiin liittyviä tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, osoite, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Yrityksiltä kysytään lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Johku- ja Booking-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla sekä sähköpostilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan verkkokaupasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Matkustajatiedot luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Johku- ja Booking-palvelun hankkineella kauppias-asiakkaalla on pääsy tämän Johku-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Leppävirran Niemilomat Oy
Postiosoite: Niemeläntie 166, 78200 Varkaus
Puhelin: +358407159568
Sähköposti: reeta.halonen (at) niemilomat.fi
Y-tunnus: 1468925-9